Gıda Mühendisliği ve Çalışma Alanları

Gıda mühendisliği, gıdaların nitelik ve nicelik kayıplarının en aza düşürülerek işlenmesi, korunması, taşınması ve pazarlanmasında rol alan mühendislik dalıdır. Bu işlemler sürecinde biyokimya, matematik, mikrobiyoloji, ekonomi ve mühendislik bilimlerinden ve teknolojik gelişmelerden yararlanır.  Hammaddeden başlayarak tüketiciye kadar yani tarladan çatala uzanan sürecin tüm teorik ve pratik uygulamaları gıda mühendislerinin ilgi alanı içerisindedir.

Gıda mühendislerinin temel görevleri

  • Besleyici değeri yüksek, sağlık açısından güvenli besin üretimi
  • Hammaddeden tüketiciye ulaşan son ürüne kadar her aşamada denetim ve kalite kontrolü
  • Minimum maliyetle maksimum ürün üretimi
  • Ürün ve süreç geliştirilmesi
  • Üretim, paketleme ve dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi
  • Gıda hammaddelerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve kaynak savurganlığının önlenmesi
  • Hammaddeden çok yönlü yararlanarak ürün çeşidinin artırılması
  • Gıda bilimi ve gıda işleme tekniklerinin izlenmesi
  • Üretim sırasında oluşan sorunların giderilmesi ve işlemlerin aksamadan devam etmesi
  • Yeni işleme yöntem ve teknikleri geliştirilmesi

Gıda mühendisliği bölümü, gıda bilimi ve gıda teknolojisi olarak iki dala ayrılır. Gıda bilimi, gıdaların kimyası, biyokimya, gıda mikrobiyolojisi, enzim bilimi gibi konularla ilgilidir. Gıda teknolojisi, gıda mühendisliği temel işlemleri, tüm gıdaların (bitkisel ve hayvansal) işlenmesi ve biyoteknoloji konularıyla ilgilidir.

Gıda mühendisleri gıda sanayinin çeşitli alt sektörlerinde üretim tüketim zincirinin hemen her kademesinde yer alabilirler. Kamu sektöründe ve özel sektörde iş olanağı bulabilirler, akademisyenlik veya kendi işlerini kurmayı düşünebilirler.

Kamu sektöründe; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Tarım Bakanlığı İl Kontrol Laboratuarları’nda, Sağlık Bakanlığı’nda, İl Sağlık Müdürlükleri’nde, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, TÜBİTAK ve Türk Standartları Enstitüsü’nde uzman olarak çalışabilirler.

Özel sektör’de; üretim, kalite kontrol, araştırma-geliştirme, satış-pazarlama, proses tasarımı ve işletme yönetiminde proje mühendisi, işletme mühendisi, yatırım uzmanı, danışman ve kalite uzmanı olarak,  çeşitli denetim ve gözetim firmalarında gıda güvenliği denetçisi olarak, özel gıda laboratuarlarında uzman olarak çalışabilirler.

About Nurdan Tanrıver

Pazarlama alanına ilgi duyan bir Gıda Mühendisi adayıyım. Hakkımda ayrıntılı bilgi için Ben Kimim bölümüne bakabilirsiniz.

No comments yet.

Bir Cevap Yazın